Добре дошли!

Центърът по Молекулна Медицина (ЦММ) е колаборативен, мултидисциплинарен изследователски център в рамките на Медицински Университет – София. ЦММ е създаден през 2005г. със съдействието на Европейската Комисия, в рамките на специфичните дейности за финансова подкрепа на 6 Рамкова Програма (FP6), и финансиране от Фонд Научни изследвания към Министерството на Образованието и Науката през 2006 (DRI15/ 2006-2008), 2008 (CVP01/0123, 2008-2010) и 2009 (URC_09_0003/ 2009-2014) с цел повишаване на изследователския капацитет.

Основна цел на центъра е обединяването и създаването на мрежа от инфраструктури и научен капацитет в областта на молекулната медицина, и прерастването му в национален и регионален Център за върхови постижения в Молекулната Медицина.

Като следваща стъпка в развитието, през 2009 ЦММ заедно с българските си партньори постави основите на Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, който ще създаде изследователски звена и ще повиши капацитета за фундаментални, клинични и приложни изследвания.


Лаборатория по Геномна ДиагностикаНовини
 Геномът на България03.10.2023 - Геномът на България
КАНИМ ВИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПЪРВИЯ МАЩАБЕН БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЦЯЛОСТНО ГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ „ГЕНОМЪТ НА БЪЛГАРИЯ“ ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛЦИ! Проектът

Европейска нощ на учените - SEARCH 202305.09.2023 - Европейска нощ на учените - SEARCH 2023
Европейска нощ на учените - SEARCH 2023 се завръща на 29 септември Поредното издание на проекта Европейска нощ на учените - SEARCH 2023 ще се проведе

Европейска нощ на учените 202024.11.2020 - Европейска нощ на учените 2020
Европейска нощ на учените в МУ-София, 2020 За четвърта поредна година Центърът по Молекулна медицина и Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия на Медицински

Рамкова програма Хоризонт 2020
Министерство на Образованието и Науката
Фонд Научни Изследвания

Проекти

ЦММ подкрепя интердисциплинарни изследвания и проекти в областта на биомедицинските науки. Изследователските групи в центъра работят по проекти в няколко приоритетни научни области.

Изследователски групи

ЦММ осигурява достъп до оборудване и експертна помощ на мултидисциплинарни екипи от различни катедри на Медицински университет - София, други университети и изследователски институции.  

Обучение

ЦMM предлага специализирано обучение по молекулярна генетика, молекулярна медицина и молекулярна патология на магистри, докторанти и други специалисти.