За нас / Персонал


Проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн

Образование:


София, Медицинска академия, Медицински факултет, 1982г.

Кат. Химия и Биохимия МУ-София – доктор 1987

Кат. Химия и Биохимия МУ-София – асоцииран професор 1995

Кат. Химия и Биохимия МУ-София – доктор на науките 1997

Кат. Химия и Биохимия МУ-София – професор 1998Заемани длъжности:


Кат. Химия и Биохимия МУ- София – ръководител секция 1999

Кат. Химия и Биохимия МУ-София – ръководител катедра 1999

Медицински факултет, МУ-София – Зам. Декан по науката 1999-2003

МУ-София – Началник отдел международна интеграция и политика  2003-2008

МУ-София – Ректор на Университета 2008-Чужди езици:


Английски, френски, рускиОбласти на професионален интерес:


Протеин кинази, кератиноцити, пролиферация, диференциация, апоптоза, биоактивни вещества