За нас / Персонал


Мениджъри

 

Проф. д-р Ваньо Митев, дбн – Административен директор

Доц. д-р Радка Кънева – Изпълнителен Мениджър

Гл. ас. д-р Атанаска Миткова – Проектов мениджър

Даниела Дачева - Лабораторен мениджър