За нас / Персонал


Дипломанти

2014-2015

Надя Димитрова


2011-2012

Ирина Цекова

София Петкова

Христина Рендакова


2011-2012

Теодора Тодорова

Лина Хаджо

Олга Ангелова

Александрина Ал-Джасем

 

2010-2011

Даниела Дачева

Валентин Пенчев

Гюлнас Джебир

Калина Михова

Мария Стефанова

 

2009-2010

Рени Цвеова

Станислава Попова

Мария Бояджиева