За нас / Персонал


Бивш персонал

Проф. д-р Иво Кременски, координатор

Доц. д-р Албена Йорданова, проектов мениджър


Станислава Димитрова, лабораторен мениджър


д-р Дора Ангеличева, лабораторен мениджър


Силвия Андонова, лабораторен мениджър


д-р Теодора Горанова, пост-докторант


д-р Зорница Каменарска, пост-докторант


д-р Радослава Саръева, пост-докторант


Емилия Бояджиева, лаборант


Момчил Николов, лаборант


Вилиана Янкова, лаборант


Нели Олова, лаборант