Събития и Новини

Европейска нощ на учените - SEARCH 2023
Европейска нощ на учените - SEARCH 2023 се завръща на 29 септември Поредното издание на проекта Европейска нощ на учените - SEARCH 2023 ще се проведе


Европейска нощ на учените 2020
Европейска нощ на учените в МУ-София, 2020 За четвърта поредна година Центърът по Молекулна медицина и Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия на Медицински


презентация на проект ДУНК01-2/2009, Фонд Научни Изследвания, МОН
На 29 ноември, 2018 в Предклиничния университетски център на Медицински факултет, Медицински университет – София, бяха представени резултатите от изпълнението


България се присъединява към BBMRI-ERIC като пълноправен член
България се присъедини към Научноизследователска инфраструктура за био-банките и биомолекулярните ресурси – Консорциум за Европейска научноизследователска


Конференция по Молекулярна Патология в Онкологията
Докторанти и постдокторанти от ЦММ  представиха работата си на първата Конференция по Молекулярна Патология в Онкологията, организирана от Българско


Втора годишна научна конференция с международно участие на БАМО
На 13 и 14 юни 2014 година се състоя втората годишна научна конференция с международно участие на Българската Асоциация по Медицинска Онкология (БАМО)


Колаборация с Lieber Institute for Brain Development
Като част от започващата съвместна работа с колеги от Lieber Institute for Brain Development, Baltimore, USA, на 16-ти юни Центърът по Молекулна Медицина


ЦММ предлага молекулни анализи за целите на изследователите от Медицински Университет София!
Центърът по Молекулна Медицина предлага на изследователите от Медицински Университет да се възползват от наличната в Центъра техника за високо-производителни


Първа национална конференция “Mолекулярна патология в онкологията”
Българско Дружество по патология, Сдружение “Молекулна генетика в Медицината“ и Българска Академия на Науките и Изкуствата организират Първа


Курс на тема "Как да бъдете публикувани" организиран от Elsevier и Докторантското Училище на БАН
Курсът е предназначен за докторанти и млади учени и ще се проведе в 10 часа на 10 април, в голямата зала на БАН (ул. "15 ноември", до Народното