Събития и Новини

BBMRI-ERIC отбелязва десет години на оказване на въздействие върху европейската общност от биобанки.
Грац, 29 февруари 2024 г.: Европейската изследователска инфраструктура в областта на здравеопазването и науката, насочена към биобанкиране и биомолекулярни


Международния ден на редките болести
Днес отбелязваме Международния ден на редките болести. Той е обявен по инициатива на Европейската организация за редки заболявания (EURORDIS). Целта е


Стартира проекта EVOLVEBBMRI
Проектът EvolveBBMRI, координиран от Изследователската инфраструктура за биобанкиране и биомолекулярни ресурси – Консорциум за европейска изследователска


Геномът на България
КАНИМ ВИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПЪРВИЯ МАЩАБЕН БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЦЯЛОСТНО ГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ „ГЕНОМЪТ НА БЪЛГАРИЯ“ ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛЦИ! Проектът


Европейска нощ на учените - SEARCH 2023
Европейска нощ на учените - SEARCH 2023 се завръща на 29 септември Поредното издание на проекта Европейска нощ на учените - SEARCH 2023 ще се проведе


Европейска нощ на учените 2020
Европейска нощ на учените в МУ-София, 2020 За четвърта поредна година Центърът по Молекулна медицина и Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия на Медицински


презентация на проект ДУНК01-2/2009, Фонд Научни Изследвания, МОН
На 29 ноември, 2018 в Предклиничния университетски център на Медицински факултет, Медицински университет – София, бяха представени резултатите от изпълнението


България се присъединява към BBMRI-ERIC като пълноправен член
България се присъедини към Научноизследователска инфраструктура за био-банките и биомолекулярните ресурси – Консорциум за Европейска научноизследователска


Конференция по Молекулярна Патология в Онкологията
Докторанти и постдокторанти от ЦММ  представиха работата си на първата Конференция по Молекулярна Патология в Онкологията, организирана от Българско


Втора годишна научна конференция с международно участие на БАМО
На 13 и 14 юни 2014 година се състоя втората годишна научна конференция с международно участие на Българската Асоциация по Медицинска Онкология (БАМО)