Събития и Новини


Европейската нощ на учените в Център по Молекулна Медицина

MMC in the European Researchers Night!

На 29.09.2007  в Центъра по Молекулна Медицина за пръв път бяха представени на широката публика възможностите на съвременните Омикс технологии и приложението им в медицината. На почти стотината посетители от всички възрасти бяха показани секторите Метаболомика и Протеомика, Геномика и Микрочипов анализ, както и Клетъчни култури. Посетителите можеха да обиколят лабораториите, да се запознаят с екипа и изпълняваните научни проекти. Бяха направени демонстрации с високотехнологичното оборудване от 18 до 20 ч.

Снимки от Нощта в ММЦ можете да разгледатe ТУК.

Проектът FRESH за Европейска нощ на учените се финансира от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма Хоризонт 2020. Проектът SPARKS се финансира от Рамкова Програма Хоризонт 2020 на Европейския Съюз.