Събития и Новини


презентация на проект ДУНК01-2/2009, Фонд Научни Изследвания, МОН

На 29 ноември, 2018 в Предклиничния университетски център на Медицински факултет, Медицински университет – София, бяха представени резултатите от изпълнението на проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), финансиран от Фонд Научни Изследвания, Министерство на Образованието и Науката. Пред научната общност, медиите и обществото бе демонстрирана и изградената по проекта нова научна инфраструктура.