Проекти / Български


Научните изследвания в Центъра по Молекулна Медицина са финансирани от повече от 50 проекта към Съвета по Медицинска Наука, МУ - София и Фонд Научни Изследвания, Министерство на Образованието и Науката.

Проекти, финансирани от Фонд Научни Изследвания, Министерство на образованието и науката

Проекти финансирани от Медицински Университет - София

Докторантски проекти