За нас / Персонал


д-р Теодора Евгениева Горанова

Образование:

2008 Доктор по биология - Нара Институт за Наука и Технология, Япония

2004 Магистър, Биохимия - Софийски Университет Св. Климент Охридски, Биологически Факултет

2003 Бакалавър, Молекулярна Биология - Софийски Университет Св. Климент Охридски, Биологически Факултет

Заемани длъжности:

2009~ постдокторант, молекулярен биолог – Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет – София

2008-2009 ембриолог – Медицински Център по Репродуктивна Медицина и Оплождане Ин витро София

Чужди езици:

Английски, Японски, Руски

Области на професионален интерес:

Онкогенетика, генна експресия при рак, генетика на комплексните заболявания

Участие в проекти:

Ръководител:

2011-2013 Геномен анализ за мутации при пациенти с вродени аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС)

2010-2012    Анализ на клиничните и молекулните характеристики на плоскоклетъчния карцином на ларинкса и приложимостта им за определяне на прогнозата и ефикасността на лечението

2009-2010 Изследване на кандидат гени в район на скаченост за фамилна парциална епилепсия

Участник:

2010-2012      Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение

2009-2012 Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, инфраструктурен проект

2009-2011 Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефекта от лечението при малигнени глиални тумори

2010-2011 Доизграждане на звена Клетъчни и Тъканни Култури и Микрочипове и Лазерна Микродисекция към ЦММ, МУ - София, инфраструктурен проект.

Публикации:

1. T. E. Goranova, M. Ohue, Y. Shimoharu and K. Kato. Dynamics of cancer cell subpopulations in primary and metastatic colorectal tumors. Clinical and Experimental Metastasis 2011; 28(5):427-435.

2. Kote-Jarai Z, et al. The PRACTICAL Consortium (In Supplementary Information – T. Goranova). Seven prostate cancer susceptibility loci identified by a multi-stage genome-wide association study. Nature Genetics 2011; 43:785–791.

3. M. Ishitobi, T. E. Goranova, Y. Komoike, K. Motomura, H. Koyama, A. M. Glas, E. van Lienen, H. Inaji, L. J. Van t Veer and K. Kato. Clinical Utility of the 70-gene MammaPrint Profile in a Japanese Population. Japanese Journal of Clinical Oncology 2010; 40(6):508-12.

4. T. E. Goranova, M. Ohue, and K. Kato. Putative Precursor Cancer Cells in the Human Colorectal Cancer Tissue. International Journal of Clinical and Experimental Pathology 2009;2(2):154-162.

5. T. K. Kadiyska, T. E. Goranova, G. K. Dineva, D. G. Nedin, A. B. Alexandrova, A. T. Gegova, R. P. Kaneva, D. N. Damyanov, V. I. Mitev, I. M. Kremensky. Molecular screening for hereditary nonpolyposis colorectal cancer in Bulgaria. Central European Journal of Medicine 2006;1(2):1–8.

 

Участие в конгреси:

1. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, M. Kamenova, A. Mitkova, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev and N. Gabrovsky. Molecular biomarkers with predictive value in glioma patients. Poster presentation. The 10th Meeting of European Association of Neurooncology 6-9 September 2012, Marseille, France.

2. T. Todorova, S. Jordanov, G. Stancheva, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev, M. Melnicharov and T. Goranova. Genetic aberrations in CDKN2A and TP53 genes in patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation. The 22nd Meeting of European Association for Cancer Research 7-10 July 2012, Barcelona, Spain.

3. S. Pierini, S Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev, M. Melnicharov and T. Goranova. CDKN2A promoter hypermethylation is associated with environmental risk factors in patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation. The 22nd Meeting of European Association for Cancer Research 7-10 July 2012, Barcelona, Spain.

4. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, M. Kamenova, A. Mitkova, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev and N. Gabrovsky. MLPA analysis of 1p/19q deletion in patients with astrocytoma and oligodendrogliomas. Poster presentation. The 22nd Meeting of European Association for Cancer Research 7-10 July 2012, Barcelona, Spain.

5. S. Pierini, T. Goranova, G. Stancheva, M. Laleva, M. Kamenova, A. Mitkova, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev and N. Gabrovsky. MGMT promoter hypermethylation is a frequent event in glioma patients but has no prognostic value. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, N?rnberg, Germany, 23-26 June 2012.

6. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, M. Kamenova, A. Mitkova, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev and N. Gabrovsky. A novel missense mutation in IDH2 gene of a glioma patient. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, N?rnberg, Germany, 23-26 June 2012.

7. M. Stefanova, S. Jordanov, R. Tzveova, G. Stancheva, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. The prevalence of microsatellite instability and loss of heterozygosity in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation. The 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress, 23-27 September 2011, Stockholm, Sweden.

8. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev, St. Gabrovsky, P.Vanev, N. Gabrovsky. Comparison of instruments for quality of life measurement in Bulgarian patients with malignant glial tumors. Poster presentation. The 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress, 23-27 September 2011, Stockholm, Sweden.

9. T. Goranova, G. Stancheva, A. Mitkova, R. Kaneva, M. Kamenova, M. Laleva, N.Velinov, G. Poptodorov, V. Mitev, N. Gabrovsky. MGMT promoter methylation in Bulgarian patients with glial tumors. Poster presentation. The 4-th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey.

10. G. Stancheva, R. Tzveova, S. Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. Promoter hypermethylation of CDKN2A gene in Bulgarian patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Poster presentation. The 4-th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey.

11. R. Tzveova, G. Stancheva, S. Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. Promoter hypermethylation of DNA repair genes in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

12. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, M. Kamenova, A. Mitkova, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev, N. Gabrovsky. IDH1, IDH2 and TP53 mutations in Bulgarian patients with glial tumours. Poster presentation. The European Human Genetics Conference 2011, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

13. T. Goranova, G. Stancheva, A. Mitkova, R. Kaneva, G. Poptodorov, N. Velinov, V. Mitev, N. Gabrovsky. Mutations in IDH1 and TP53 as prognostic biomarkers in Bulgarian patients with gliomas Poster presentation. The 9th Meeting of European Association of Neurooncology 16-19 September 2010, Maastricht, The Netherlands.

14. T. Goranova, G. Stancheva, A. Mitkova, R. Kaneva, G. Poptodorov, N. Velinov, V. Mitev, N. Gabrovsky. IDH1 and IDH2 mutations in Bulgarian patients with glial tumours Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

15. G. Stancheva, T. Goranova, S. Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, G. Poptodorov, R. Kaneva, V. Mitev, N. Gabrovsky, K. Kunev. Promoter hypermethylation in Bulgarian patients with glial and laryngeal cancer Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

16. Mitkova A, Stancheva G, Goranova T, Kadiyska T, Kostadinov E, Vlaykova T, Gulubova M, Damyanov D, Mitev V, Kaneva R. Large genomic aberrations in MSH2 and MLH1 genes in Bulgarian colorectal cancer patients European Association for Cancer Research, 26-29 June 2010, Oslo, Norway

17. T. Goranova, M. Ohue, and K. Kato. Order of genetic events during colorectal carcinogenesis revealed by analysis of cell subpopulations Poster presentation. The 67th Annual Meeting of Japanese Cancer Association 28-30 October 2008, Nagoya, Japan.

18. S. Kawarazaki, M. Shirahata, K. Taniguchi, T. Goranova, E. Hirata, J. Takahashi, N. Hashimoto, K. Kato. Development of a diagnostic system using real-time PCR from a prognostic classifier based on ATAC-PCR expression data.

19. T. Goranova, M. Ohue, and K. Kato. Order of genetic events during colorectal carcinogenesis revealed by analysis of cell subpopulations (Precursor cancer cells) Poster presentation. AACR Annual Meeting 12-16 April 2008, San Diego, CA, USA.

20. T. Goranova, M. Ohue, and K. Kato. Mutation Detection in Cancer Samples by High-Resolution Melting Oral presentation. The 66th Annual Meeting of Japanese Cancer Association 3-5 October 2007, Yokohama, Japan.

21.T. Goranova, Y. Sugimoto, K. Iwao-Koizumi, C. Egawa, H. Inaji, and K. Kato. Prediction of Prognosis in Human Breast Cancer by Gene Expression Profiling Poster Presentation. The 65th Annual Meeting of Japanese Cancer Association 28-30 September 2006, Yokohama, Japan. Published in the Proceedings of the Meeting.