За нас / Персонал


д-р Кунка Каменарова

ИМЕ:

Кунка Николова Каменарова

ОБРАЗОВАНИЕ:

2007     Доктор по Генетика. Лаборатория по генетична трансформация, Агробиоинститут – София.

2002              Магистър специалност Биотехнологии, Инженер. Химико-технологичен и металургичен университет, София.

2002         Магистър специалност Екология, Инспектор по опазване на околната среда. Химико-технологичен и металургичен университет, София.ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:

2013 ~    Пост-докторант, Център по молекулна медицина, катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински Университет – София, София, България.

2008 –2013 Пост-докторант, Генетика на наследвени дегенерации на ретината, Департамент по клетъчна терапия и регенеративна медицина, CABIMER, Севиля, Испания.

2007–2008 Пост-докторант, Център по молекулна медицина, Медицински Университет – София, София, България.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английски, Испански

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:

Генетика и биология на наследсвените дистрофии на ретината; развитие и структура на ретината; събиране на големи родословия и анализ за скаченост за идентифициране на нови гени, отговорни за дегенерация на ретината.


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

Ръководител-

2008-2009    Ефект на генетичните варианти в ABCA4 върху развитието на свързана с възрастта макулна дегенерация и оценка на риска в българската популация.

Участник-

2010-2013   Молекулен механизъм на автозомно-доминантна пигментна дегенерация на ретината, асоциирана с дефекти в PRPF31. Министерство на Иновациите и Науката, Андалусия, Испания.

2004-2008    Геномен анализ и идентифициране на гени за Ретинитис пигментоза при българската ромска популация. Министерство на Образованието и Науката.


ПУБЛИКАЦИИ:

Sivadorai P, Cherninkova S, Bouwer S, Kamenarova K, Angelicheva D, Seeman P,
Hollingsworth K, Mihaylova V, Oscar A, Dimitrova G, Kaneva R, Tournev I, Kalaydjieva L
(2008) Genetic heterogeneity and minor CYP1B1 involvement in the molecular basis of primary
congenital glaucoma in gypsies, Clin Genet: 74: 82–87.

Kamenarova K, Cherninkova S, Romero Duran M, Prescott Q, Valdes Sanchez ML, Mitev V,
Kremensky I, Kaneva R, Bhattacharya SS, Tournev I, and Chakarova C (2012) A novel locus
for autosomal dominant cone-rod dystrophy maps to chromosome 10q, Eur J Hum Genet.
2012 Aug 29: 1-5. doi: 10.1038/ejhg.2012.158.

Kamenarova K, Corton M, Garcia-Sandoval B, Fernandez-San Jose P, Panchev V, Avila-
Fernandez A, Lopez-Molina MI, Chakarova C, Ayuso C, Bhattacharya SS.
Novel GUCA1A Mutations Suggesting Possible Mechanisms of Pathogenesis in Cone, Cone-
Rod, and Macular Dystrophy Patients. BioMed Research International, vol. 2013, Article ID
517570, 15 pages, 2013. doi:10.1155/2013/517570.

Lukovic D, Artero Castro A, Delgado AB, Bernal Mde L, Luna Pelaez N, Diez Lloret A, Perez
Espejo R, Kamenarova K, Fernandez Sanchez L, Cuenca N, Corton M, Avila Fernandez A,
Sorkio A, Skottman H, Ayuso C, Erceg S, Bhattacharya SS. Human iPSC derived disease
model of MERTK-associated retinitis pigmentosa. Sci Rep. 2015 Aug 11;5:12910. doi:
10.1038/srep12910.

Kamenarova K, Simeonov E, Tzveova R, Dacheva D, Penkov M, Kremensky I, Perenovska P,
Mitev V, Kaneva R. Identification of a novel de novo mutation of CREBBP in a patient with
Rubinstein-Taybi syndrome by targeted next-generation sequencing: a case report. Human
Pathology 2015 (in press).

Coussa R, Chakarova C, Ajlan R, Taha M, Kavalec C, Gomolin J, Khan A, Lopez I, Ren H,
Waseem N, Kamenarova K, Bhattacharya SS and Koenekoop R. Genotype and phenotype
studies in autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP) of the French Canadian founder
population. IOVS 2015 (accepted).

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC CONFERENCES

Sivadorai P, Cherninkova S, Bouwer S, Kamenarova K, Angelicheva D, Seeman P,
Hollingsworth K, Mihaylova V, Oscar A, Dimitrova G, Kaneva R, Tournev I, Kalaydjieva
L.Minor CYP1B1 involvement in the molecular basis of primary congenital glaucoma in
Bulgarian Gypsies. P07.105. European Human Genetics Conference, Barcelona, Spain, May
31 – June 3, 2008. Poster presentation.

Kamenarova K, Cherninkova S, Prescott Q, Romero Duran M, Krishna A, Valdes Sanchez
ML, Oscar A, Kaneva R, Kremensky I, Chakarova C, Tournev I, Bhattacharya S. A novel locus
for autosomal dominant cone-rod dystrophy in a family of Gypsy origin. 59th Annual Meeting
of The American Society of Human Genetics. Honolulu, Hawai, EEUU, October 20-24, 2009.
Poster presentation.

Cherninkova S, Tournev I, Kamenarova K, Georgiev R, Kaneva R, Bhattacharya S, Chakarova
C. Clinical assessment and genetic mapping of a novel locus for autosomal dominant cone-rod
dystrophy in a family of Romani (Gypsy) origin. 11th EURORETINA Congress. London, UK,
May 26-29, 2011. Poster presentation.

Lukovic D, Erceg S, Kamenarova K, Diez A, Valdes L, Massalini S, Ayuso C, Bhattacharya SS.  
Development of patient-specific IPS cells in order to model Leber congenital amaurosis disease.
International Society for Stem Cell Research (ISSCR) conference. Yokohama, Japan, June 13-
16, 2012. Poster presentation (T-1015).

Lukovic D, Diez Lloret A, Massalini S, Valdes L, Kamenarova K, Perez R, Corton M, Ayuso C,
Erceg S, Bhattacharya S. Development of patient-specific IPS cells in order to model retinal
disease. International Symposium on Cell and Gene-based Therapies. Granada, Spain, June
28, 2012. Poster presentation.

Kamenarova, K., Koev, K., Chakarova, C.,  Tzveova, R., Dacheva, D.,  Mitev, V., Bhattacharya,
S., Cherninkova, S., Kaneva, R. Mutation screening in autosomal dominant retinitis pigmentosa
family using targeted next generation sequencing. The European Human Genetics Conference,
30.05 -03.06.2013, Milano, Italy/Eur J Hum Genet, Volume 22,
Supplement 1, May 2014, J02.18, page 391.