За нас / Персонал


Далия Методиева Кънчева


Образование:


2010   Докторант в Център по Молекулна Медицина, София

2009   Магистър Генетика – Софийски Университет Климент Охридски, Биологически Факултет

2007   Бакалавър Молекулярна биология - Софийски Университет Климент Охридски, Биологически ФакултетЗаемани длъжности:


11.2009-04.2010      Лаборант в Център по Молекулна Медицина, СофияЧужди езици:


Английски, рускиОбласти на професионален интерес:


Генетика на мултифакториалните заболявания, епилепсия, статистически методи за генетичен анализУчастие в проекти:


Участник-


2009-2012     Съвременни подходи за разкриване генетичните основи на епилепсията

2009-2013       Neurocognitive endophenotypes of impulsivity in opiate and stimulant addiction 

Участие в конгреси:


1. Kancheva D, Bichev S, Milanova V, Kostov C, Stoyanova V, Onchev G, Djurova N, Mitev V, Kaneva R. Family based association study of 4q31 locus and affective disorder in Roma families. Poster Presentation. XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, October 3-7, 2010, Athens – Greece.


2. Kaneva R, Kancheva D, Milanova V, Kostov C, Stoyanova V, Onchev G, Djurova N, Mitev V. Confirmation of the contribution of 6q23 locus to affective disorders in Roma families. Poster Presentation. XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, October 3-7, 2010, Athens – Greece.


3. Mina Ivanova, Daliya Kancheva, Momchil Nikolov, Tania Hristova, Nikolina Djurova, Christian Kostov, Vihra Milanova, Ivo Kremensky and Radka Kaneva, Vanio Mitev Association of TPH2 G-703T polymorphism and affective disorders revealed by family based association study Poster presentation, XVIII World Congress on Psychiatric Genetics, Athens, Greece, 2010