За нас / Персонал


Гюлнас Сафет Джебир

Образование:

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, бакалавър Биотехнологии, 2009

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет, магистър, специалност Генно и клетъчно инженерство, 2011

Заемани длъжности:

Център по Молекулна Медицина, Молекулярен биолог, септември 2011

Чужди езици:

английски, турски

 

Области на професионален интерес:

Психиатрична генетика, онкогенетика, фармакогенетика, генетика на многофакторните заболявания, генна експресия при рак, епигенетика

 

Участие в проекти:

Участник:

1. Генетична епидемиология на хероиновата зависимост в България, проект финансиран от NIDA NIH.

Публикации:

Участие в конгреси:

Dzhebir G, Nikolov M, Beltcheva O, Boiadjieva E, Galabova A, Ljubenova A, Jankova E, Krasteva D, Mitev V, Kremensky I, Kaneva R, Todorov A , Association analysis of serotonin transporter promoter polymorphisms with heroin abuse in Bulgarian and Roma subjects, XXth World Congress of Psychiatric Genetics,14-18 October in Germany, Hamburg

 

Beltcheva O, Dzhebir G, Nikolov M, Boiadjieva E, Galabova A, Ljubenova A, Jankova E, Krasteva D, Mitev V, Kremensky I, Kaneva R, Todorov A , Association study of the serotonin transporter polymorphism rs12150214 with heroin addiction in Bulgarian Roma, XXth World Congress of Psychiatric Genetics,14-18 October in Germany, Hamburg

Pendicheva D, Kaneva R, Dzhebir G, Tzveova R, Pandurska A, Analysis of the intron 2 VNTR polymorphism (STin2) of the serotonin transporter gene (SLC6A4) in a sample of Bulgarian outpatients with recurrent major depressive disorder,XXth World congress of Psychiatric Genetics,14-18 October in Germany, Hamburg


Kaneva R, Dzhebir G, Beltcheva O, Vassilev G, Tzveova R, Ivanova M, Kancheva D, Mitev V, Kremensky I, Todorov A, Vassileva J, Pilot association study of heroin and amphetamine drug addiction and genes related to brain reward and anti-reward systems, XXth World Congress of Psychiatric Genetics,14-18 October in Germany, Hamburg

Kamenarska Z, Hristova M, Dzhebir G, Vinkov A, Kaneva R, Mitev V, Dourmishev L, 2014. Association of IL-10 single nucleotide polymorphisms with systemic lupus erythematosus in Bulgarian patients. JCI 2014, 1(2), 37-45.

Kamenarska Z, Dzhebir G, Hristova M, Savov A, Vinkov A, Kaneva R, Mitev V, Dourmishev L, 2014. IL-1RN VNTR polymorphism in adult dermatomyositis and systemic lupus erythematosus. Dermatology Research and Practice, Article ID 953597.

Роля на витамин D и неговия рецептор за развитието на автоимунните заболявания, З.Каменарска, дх, М.Христова, д.м., Г.Джебир, биолог, Л.Дурмишев, д.м., Дерматология.


Nikolova S, Dikova M, Dikov D, Djerov A, Dzhebir G, Atanasov V, Savov A, Kremensky I, Role of the IL-6 gene in the etiopathogenesis of idiopathic scoliosis, Analytical Cellular Pathology.