За нас / Персонал


Калина Михова

Образование:

2012 Дипломант, Център по Молекулна Медицина

2011 Магистърска програма Клетъчна биология и патология, СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет

2009 Бакалавър по Биология, СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет

Заемани длъжности:

02.2012~ Докторант, катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински факултет, МУ -София

Чужди езици:

Английски

Области на професионален интерес:

Невродегенеративни заболявания, Oнкогенетика, Епигенетика, Генетика на многофакторните заболявания

Участие в конгреси:

1. K. Mihova, D. Kancheva, A. Andreeva, V. Mitev, I. Tarnev, A. Jordanova, Mutation analysis of SPG4 gene in Bulgarian patients with hereditary spastic paraplegia, The European Human Genetics Conference, 22-26 June 2012, Nuremberg, Germany

2. D. Kancheva, K. Mihova, A. Andreeva, N. Ivanova, V. Mitev, I. Tarnev, A. Jordanova, Studying the molecular basis of hereditary spastic paraplegia in Gypsy/Roma patients from Bulgaria, The European Human Genetics Conference, 22-26 June 2012, Nuremberg, Germany