За нас / Персонал


Валентина Любенова Пейчева

Образование

•    2014 г. - Сертификат „Въведение и методи в биоинформатиката”, Център по Биоинформатика, Пекински Университет, Китай
•    2013 г. -  магистър „Генно и клетъчно инженерство”, СУ „Св. Климент Охридски”
•    2013 г. - АгроБиоИнститут София, дипломант
•    2011 г. -  бакалавър „Молекулярна биология”, СУ „Св. Климент Охридски”
•    2006 г. - специалист „Медицински лаборант”, Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински Университет София

Заемани длъжности

•    2014 до момента - докторант към Катедра Медицинска химия и Биохимия, Медицински факултет, Медицински Университет София
•    2007 СМДЛ „Кандиларов”- медицински лаборант, търговски представител
•    2006 медицински лаборант в Медицински център „Европа”, София


Чужди езици

Английски


Области на научен интерес

Неврогенетика, епигенетични механизми и контрол на генната експресия; ДНК идентификация и диагностика, генетика на многофакторните заболявания, генна експресия при рак, унаследяване и предразположеност към заболявания.


Публикации

Elena Todorovska, Boryana Hadjiivanova, Violeta Bozhanova, Dechko Dechev, Yordan Muhovski, Ivelin Panchev, Nabil Abu-Mhadi, Valentina Peycheva, Albena Ivanova (2013). 
Molecular and phenotypic characterization of advanced backcross lines derived from interspecific hybridization of Durum wheat.Biotechnology and biotechnological equipment 27 (3), 3760 – 3771.