За нас / Персонал


Силва Гаро Гирагосян

Образование:

12.2014~ Докторант - Център по Молекулна Медицина, Катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински университет - София

07.2014 - ОКС Магистър - Биология на развитието, Софийски университет " Св. Климент Охридски"

07.2012 - ОКС Бакалавър - Биотехнологии, Софийски университет " Св. Климент Охридски"

Чужди езици:
Английски

Изследователски интереси:
Онкогенетика