Обучение

ЦММ предлага:

  • Курсове по молекулярна медицина за студенти и специалисти в областта на медицината и биологията;
  • Специализирани обучения и курсове по молекулярна генетика;
  • Оказване на специализирана помощ при изготвянето на проекти, мениджмънт и анализ;
  • Оказване на консултантска помощ на правителствени и законодателни органи;
  • Абонамент за специализирана литература;
  • Провеждане на редовни семинари;
  • Провеждане на годишни конференции;
  • Провеждане на дни на отворените врати.

 

С утвърждаването си като водеща научна инфраструктура в областта на биомедицинските науки в България,  Центърът по молекулна медицина се включи успешно в образователния процес на студенти, дипломанти и докторанти, предлагайки обучение в използването на високо-ефективни технологии в областта на молекулната медицина и тяхното приложение в клиничната практика за профилактика, диагностика и терапия на рзлични заболявания.

През периода 2008-2009 в ЦММ беше осъществена краткосрочна специализация по молекулярна генетика на общо 5 клинични специалисти и постдокторанти от Медицинските университети във Варна, Плевен и Стара Загора. В допълнение, беше разработен нов курс “Молекулна Медицина: Молекулни основи и диагностика на наследствени заболявания”, предназначен за студенти по медицина и фармация. ЦММ и НГЛ предлагат възможности за обучение по молекулярна генетика на чуждестранни студенти по медицина в рамките на установеното партньорство на ЦММ с Програмата за научен обмен IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).  През 2009 - 2010 г. беше осигурено обучението на 5 чуждестранни студенти от Украйна, Испания, Португалия, Италия и Чехия. Студентите бяха обучени на основни молекулярно биологични техники, използвани рутинно в молекулната медицина. Те също се запознаха с дейността на отделните научни групи в ЦММ и изпълниха конкретни задачи по текущи проекти.