Събития и Новини


НОВИ ДОКТОРАНТУРИ В ЦММ

NEW PhDs at MMC

Медицински Университет – София обявява редовни докторантури за 2019/2020 г. Ако сте завършили магистратура и желаете да се занимавате с научни изследвания в България в областта на биохимия, молекулярна биология и молекулярна генетика заповядайте при нас. Центърът по Молекулна Медицина и Катедра по Медицинска Химия и Биохимия, Медицински Факултет на Медицински Университет – София предлагат интересни теми, работа с най-съвременна апаратура и методи, в млад и динамичен екип, с възможности за кариерно развитие под ръководството на водещи учени. Крайният срок за подаване на документи е 16.09.2019 г. включително. За повече подробности: обявата с докторантури за уч. 2019/2020 г., е публикувана в ДВ брой 56 /16.07.2019 г. и на уеб – сайта на МФ на МУ – София: http://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=43 - линк „Научна дейност” – Докторанти.