Добре дошли!

Центърът по Молекулна Медицина (ЦММ) е колаборативен, мултидисциплинарен изследователски център в рамките на Медицински Университет – София. ЦММ е създаден през 2005г. със съдействието на Европейската Комисия, в рамките на специфичните дейности за финансова подкрепа на 6 Рамкова Програма (FP6), и финансиране от Фонд Научни изследвания към Министерството на Образованието и Науката през 2006 (DRI15/ 2006-2008), 2008 (CVP01/0123, 2008-2010) и 2009 (URC_09_0003/ 2009-2014) с цел повишаване на изследователския капацитет.

Основна цел на центъра е обединяването и създаването на мрежа от инфраструктури и научен капацитет в областта на молекулната медицина, и прерастването му в национален и регионален Център за върхови постижения в Молекулната Медицина.

Като следваща стъпка в развитието, през 2009 ЦММ заедно с българските си партньори постави основите на Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, който ще създаде изследователски звена и ще повиши капацитета за фундаментални, клинични и приложни изследвания.Новини
12-ти Балкански Конгрес по Човешка Генетика05.10.2017 - 12-ти Балкански Конгрес по Човешка Генетика
Изследователи и докторанти от Центъра по Молекулна Медицина представиха устни и постерни презентации на 12-тия Балкански Конгрес по Човешка Генетика в

Европейската нощ на учените в Център по Молекулна Медицина05.10.2017 - Европейската нощ на учените в Център по Молекулна Медицина
На 29.09.2007  в Центъра по Молекулна Медицина за пръв път бяха представени на широката публика възможностите на съвременните Омикс технологии и приложението

25-ти Световен Конгрес по Психиатрична Генетика05.10.2017 - 25-ти Световен Конгрес по Психиатрична Генетика
25-тата годишнина на Международната Общество по Психиатрична Генетика ще бъде отбелязана на ежегодния световен конгрес. Тази година събитието ще се проведе

Рамкова програма Хоризонт 2020
Министерство на Образованието и Науката
Фонд Научни Изследвания

Проекти

ЦММ подкрепя интердисциплинарни изследвания и проекти в областта на биомедицинските науки. Изследователските групи в центъра работят по проекти в няколко приоритетни научни области.

Изследователски групи

ЦММ осигурява достъп до оборудване и експертна помощ на мултидисциплинарни екипи от различни катедри на Медицински университет - София, други университети и изследователски институции.  

Обучение

ЦMM предлага специализирано обучение по молекулярна генетика, молекулярна медицина и молекулярна патология на магистри, докторанти и други специалисти.