Отдели

Целта на Центъра по молекулна медицина е да  предостави оборудване с високо качество, ефективност и гъвкавост, което да осигури адекватното решение и база за осъществяването на нови проекти. Съвременното и високоефективно оборудване в нашата лаборатория ни позволява да предложим голямо разнообразие от  генетични анализи, необходими за осъществяване на биомедицински изследвания в пост-геномната ера. Като осигуряваме достъп до съвременни технологии, проби и информация, биоинформатично обслужване и научна  консултация, ние се надяваме да улесним взаимоотношенията между българските учени и да повишим нивото на научните изследвания в България.


Биобанката  в ЦММ работи по напълно автоматизирана технология, която осигурява сигурността на пробите и дълготрайния контрол, както и достъпа на изследователите до  човешки биологичен материал  и информация. Услугите, които можем да предложим са получаване, обработка, съхранение и проследяване на биологичните проби.


Услугите, предлагани в сектор Геномика са: определяне на качеството и количеството на ДНК и РНК, амплификация на ДНК чрез конвенционален PCR и RT-PCR, ДНК секвениране, генотипиране чрез фрагментен анализ, SNP генотипиране; генна експресия посредством количествен PCR в реално време, MLPA и др. Нашите експерти могат да ви помогнат в избора на дизайн  за изследването, както и на най-подходящия метод за изследване, необходимото количество на пробата и метода за анализ на получените резултати.


Основна задача на сектор Биоинформатика в ЦММ е да осигури на всички учени в България достъп до нарастващата информация в областта на молекулярната биология по начин, който да промотира научния прогрес. Можем да предложим на заинтересованите лица достъп до голям набор от геномни база данни, секвенционен и мутационен анализ, статистически анализ на данните от асоциативни проучвания и анализ за скаченост.


В момента тече технологично обновяване на ЦММ, което ще позволи прилагането на нови технологии. Новите сектори са: Лазерна Микродисекция, Микрочипови технологии, Метаболомика и Клетъчни култури.


ЦММ предлага голямо разнообразие от услуги за учените, изследователските групи и организации. Ако искате да обсъдите дизайна на изследването си или ако вече имате одобрен от Етична комисия и финансиран проект, може да попълните съответната бланка и да я изпратите на проф. Радка Кънева, дб, изпълнителен мениджър на ЦММ.

 
За по-детайлна информация относно подготовката на пробите, цената на анализа и времето за изпълнение можете да се обърнете към лабораторния мениджър Даниела Костова, дб.