ВръзкиБългарски институции

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национална Генетична Лаборатория (бивша Лаборатория по Молекулярна Патология)

Медицински Университет - София

Фонд Научни Изследвания, Министерство на Образованието и НаукатаУеб-страници, свързани с Молекулярната Биология
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NCBI

PubMed

List of links to DNA/Molecular related site

UCSC Genome Bioinformatics

Gene Cards

Ensembl

The Human Gene Mutation Database

IARC TP53 Database

Primer3Научни организации
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейска Асоциация за Изследвания на Рака (EACR)

Европейска Организация по Човешка генетика (ESHG)

Американска Организация по Човешка генетика (ASHG)


Международни Консорциуми
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRACTICAL (Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer Associated Alterations in the Genome)

COGS (Collaborative Oncological Gene-environment Study)

BBMRI (The Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)