За нас / Ръководство

Акад. Проф. д-р Ваньо Митев, дбн
Ръководител на Катедра Медицинска Химия и Биохимия


Проф. д-р Радка Кънева
Изпълнителен мениджър


Гл. ас. Атанаска Миткова, дб
Проект мениджър


Даниела Дачева-Пенчева, дб
Лабораторен мениджър