За нас / Ръководство

Проф. д-р Ваньо Митев
Административен директор


Доц. д-р Радка Кънева
Изпълнителен мениджър


Гл. ас. Атанаска Миткова, дб
Проект мениджър


Даниела Дачева
Лабораторен мениджър