Отдели / Геномика

Сектор Геномика е оборудван с високотехнологична апаратура, която позволява провеждането на съвременни биомедицински изследвания и предлага специфични услуги в областта на генетиката/ геномиката на генетичните заболявания. Въвеждането на система за четене на бар-код и автоматичен робот за накапване Biomek FX доведе до повишаване капацитета на сектора.

Оборудване:

ABI 3130xl Генетичен анализатор (16-капилярен), PCR апарати с термоблокове за 96/384-ямкови плаки, електрофорези и фото-документационна система, и 7900 HT Fast Real-Time PCR система (за 384-ямкови плаки) с SDS Enterprise Database, RQ Manager и SNP Manager софтуер.

Услуги

Секторът предлага следните методи за анализ:

  • ДНК амплификация чрез конвенционален PCR или RT-PCR;
  • ДНК секвениране;
  • Фрагментен анализ;
  • Анализ на генната експресия;
  • SNP генотипиране чрез TaqMan;
  • SNP генотипиране чрез SNaPShot технология;
  • Анализ на ДНК метилирането;
  • Анализ чрез криви на топене (High Resolution Melting);
  • Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA);
  • SNP генотипиране чрез RFLP.