Отдели / Лазерна микродисекция

Секторът Лазерна Микродисекция (ЛМД) ще повиши качеството на провежданите изследвания в областта на онкогенетиката чрез подбор на определени клетки, които да се използват за геномен и протеомен анализ. ЛМД ще позволи реализирането на проекти за анализ на единични или малък брой клетки в търсене на молекулни маркери за персонализираната медицина.

 

Оборудване:

 

Новият сектор разполага със система за ЛМД Palm MicroBeam. Тя включва висококачествен микроскоп, лазерна технология за безконтактно отделяне на пробата, дигитална камера с висока разделителна способност, работеща с видима и флуоресцентна светлина, многоканална флуоресценция, приложимост за архивирани материали и живи клетки – за изолиране на ДНК, РНК и белтъци, автоматичен анализ на изображението и др.