Отдели / Клетъчни култури

ЦММ е в процес на създаване на сектор Клетъчни култури, оборудван с апаратура за основни клетъчно-биологични изследвания и EBV трансформация, както и поддържане на стабилни клетъчни линии. Секторът ще позволи прилагането на геномни и клетъчно-биологични подходи за изясняване на механизмите на наследствените заболявания и същевременно ще допринесе за обогатяване на биобанката ни чрез включване на клетъчни и тъканни култури.

Оборудване:

Осигурено е необходимото оборудване за лаборатория клас II, включващо ламинар, CO2 инкубатор, инвертен и флуоресцентен микроскопи.